Hacettepe Teknokent Safir Bina E Blok Zemin Kat Beytepe - Çankaya / Ankara

Kateter Çeşitleri

DESU® Kateter Sistemleri hidrosefali tedavisinda serebrospinal (beyin omurilik sıvısı) sıvının kontrollü drene veya şant edilmesi gerektiğinde şant veya drenaj sisteminde tamamlayıcı olarak kullanılır. Tüm DESU Kateterler, radyopak özellik göstermesi amacıyla baryumlu silikon malzeme kullanılarak imal edilmiştir. Ek olarak, kateter üzerindeki uzunluk işaretlerinde kullanılan tantalyum, kateterlere manyetik rezonansta (MR) görüntü verme özelliği verir.

Antibiyotikli Kateterler, (baryum empregne edilmiş) radyopak, (uzun süre implant edilebilir özellikte) silikon tüp düzeneği kullanılarak imal edilir. Antibiyotikli kateterler silikon tüp düzeneğinin rifampisin ve klindamisin hidroklorid ile empregne edildiği tedavi prosedürlerinde kullanılırlar. Antibiyotikli kateterlerin tüp düzeneği yüzeyinde gram pozitif bakteri kolonizasyonunu azalttığı laboratuvar çalışmalarında kanıtlanmıştır

Kateterlerin Uzunluk / İç ve Dış Çap Özellikleri

KATETER TİPUZUNLUK (CM)İÇ ÇAP / DIŞ ÇAP (MM)
VENTRIKÜLER KATETER231.3 / 2.5
PERITONEAL KATETER1201.1/ 1.3
EKSTERNAL VENTRIKÜLER KATETER311.5 / 3
EKSTERNAL LOMBER KATETER800.8 / 1.6
LOMBER KATETER1050.8 / 1.6

A) VENTRİKÜLER KATETER (STANDART/ANTİBİYOTİKLİ)

Ventriküler kateter, fazla BOS’un beyin ventrikülerinden şanta ulaştırılmasında kullanılır. Ventriküler kateter uzunluğu 23 cm’dir. Kateter iç çapı 1.3 mm, dış çapı 2.5 mm’dir. Kateterlerin üzerindeki tantalyum işaretlemeler kateter boyunca mesafelendirme için 5., 10. ve 15. santimetrelere yerleştirilmiştir.

Desu Medical

B) PERİTONEAL KATETER (STANDART/ANTİBİYOTİKLİ)

Peritoneal kateter, Ventriküloperitoneal şanttan uygun basınçta drene edilen BOS’un hastanın peritoneal boşluğuna gönderilmesinde kullanılır. • Peritoneal kateter uzunluğu 120 cm’dir. Kateter iç çapı 1.1 mm , dış çapı 1.3 mm’dir. Kateterlerin üzerindeki tantalyum işaretlemeler kateter boyunca mesafelendirme için 5., 10., 15. ve 20. santimetrelere yerleştirilmiştir.

Desu Medical

C) VENTRİKÜLOPERİTONEAL KATETER KİT (STANDART/ANTİBİYOTİKLİ)

Standart Ventriküloperitoneal Kateter KitiAntibiyotikli Ventriküloperitoneal Kateter Kiti
Baryum empregne edilmiş, radyopak silikon yapı

Tantalyum işaretleme sayesinde Manyetik Rezonans (MR) görüntüsü verme özelliği

Proksimal uçta tıkanmayı önleyici 24 adet giriş deliği
Baryum empregne edilmiş, radyopak silikon yapı

Tantalyum işaretleme sayesinde Manyetik Rezonans (MR) görüntüsü verme özelliği

Proksimal uçta tıkanmayı önleyici 24 adet giriş deliği

Rifampisin ve Klindamisin HCl empregne edilmiş, 28 gün antibakteriyel koruma

Hidrofilik karakteristik sayesinde kolonizasyonu & tıkanmayı önleyici iç ve dış yüzey

[0.054%] Rifampisin ve [0.15%] Klindamisin HCl içeriği Pediatrik kullanıma uygun antibiyotik dozajı
Desu Medical

D) EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ KATETERİ (STANDART/ANTİBİYOTİKLİ)

Eksternal Nörolojik Drenaj Sisteminin tamamlayıcı parçası olan Eksternal Ventriküler kateter fazla BOS’un beyin ventrikülerinden drene edilerek, drenaj sistemine aktarılmasında kullanılır.

Desu Medical

E) EKSTERNAL LOMBER DRENAJ KATETERİ (STANDART)

Eksternal Nörolojik Drenaj Sisteminin tamamlayıcı parçası olan Eksternal Lomber kateter fazla BOS’un Lomber subaraknoid boşluktan drene edilerek, drenaj sistemine aktarılmasında kullanılır.

Desu Medical

F) LOMBER KATETER (STANDART)

Lomber kateter; lumboperitoneal şant sisteminin tamamlayıcı parçası olan lumboperitoneal kateter kitinin içerdiği kateterlerden biridir. Lomber kateter ve Peritoneal kateterin birlikte kullanımından oluşan lumboperitoneal kateter kiti fazla BOS’un lomber subaraknoid boşluktan şanta ulaştırılarak, şanttan da uygun basınçta drene edilen BOS’un hastanın peritoneal boşluğuna gönderilmesinde kullanılır.

Desu Medical