Hacettepe Teknokent Safir Bina E Blok Zemin Kat Beytepe - Çankaya / Ankara

Eksternal Lomber Drenaj Sistemleri

DESU® Eksternal Ventriküler Drenaj Sistemi 1 adet ENDS (Eksternal Nörolojik Drenaj Sistemi) ve 1 adet Eksternal Lomber Drenaj kateter kitinden oluşur. EVD Sistemi; kalıcı bir şant takılmasının gerekli görülmediği veya uygun olmadığı durumlarda, beyin omurilik sıvısının (BOS) ve benzer fiziksel özelliklerdeki sıvıların subaraknoid boşluktan drene edilmesinde kullanılır.

Desu Medical

ENDS (Eksternal Nörolojik Drenaj Sistemi )aşağıdakileri ihtiva eder:

• Bir adet dişi luer konnektör ve luer kapak (kateterin distal çıkışına bağlanması için) • Bir adet 60 cm, kilit mekanizmalı sağlamlaştırılmış kordon.
• Bir adet 30 cm ölçü çubuğu (BOS basıncının mm Hg ölçüsüne göre ayarı için)
• Bir adet 100 ml drip chamber, mikrobiyal filtreli.
• Bir adet 250 cm hasta hattı ve içeriği: Bir erkek kapaklı luer konnektör, 3 üç-yollu musluk luer portlu, bir enjeksiyon portlu y-konektör, 4 tane klemp
• Bir adet steril, havalı filtreli, 50 ml ölçülendirilmiş, 700 ml kapasiteli, drenaj torbası
• Bir adet kullanıma göre ventriküler (standart/antibiyotikli) ya da lomber (standart/ antibiyotikli) drenaj kateteri

Eksternal Lomber Drenaj kateter kiti aşağıdakileri ihtiva eder:

• Bir adet Eksternal Lomber Drenaj Kateteri
• Bir adet kavisli paslanmaz çelik trokar iğnesi (sonu kateterin deri altından yürütülmesine uygun olacak şekilde kancalı yapıdadır)
• 1 adet luer konektör
• 1 adet silikon sabitleme tabı