Hacettepe Teknokent Safir Bina E Blok Zemin Kat Beytepe - Çankaya / Ankara

Defit Şantlar

Şant valvi, akımı düzenleyen mekanik bir cihazdır. Akımın düzenlenmesinde, akışkanların, akış yolu üzerinde bulunan ani alan değişimlerinde ve orifis yapılarında basınç kaybına uğramaları prensibi kullanılmaktadır.

1. Defit Ultra Small (pediatrik / bebek) Şantlar [standart gövdeli / antibiyotik kaplı gövdeli]

Defit Ultra Small Silikon şantlar bebeklerin hidrosefali tedavisinde, beyin omurilik sıvısının kontrollü olarak drene edilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

Desu Medical Desu Medical

Antibiyotikli Gövdeli Defit Ultra Small Şantların Basınç Seviyelerine Göre Referans Kodları


DFUS-L-PEB
••
DFUS-M-PEB
•••
DFUS-H-PEB
Defit UltraSmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Düşük BasınçDefit UltraSmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Orta BasınçPediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Yüksek Basınç
Desu Medical

Antibiyotikli Gövdeli Defit Ultra Small Şantların Basınç Seviyelerine Göre Referans Kodları


ADFUS-L-PEB
••
ADFUS-M-PEB
•••
ADFUS-H-PEB
Antibiyotikli Defit Ultrasmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Düşük BasınçAntibiyotikli Defit Ultrasmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Orta BasınçAntibiyotikli Defit Ultrasmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Yüksek Basınç
Desu Medical

2. Defit Small Şantlar [standart gövdeli / antibiyotik kaplı gövdeli]

Defit Small Silikon şantlar yetişkin ya da çocuk hastaların hidrosefali tedavisinde, beyin omurilik sıvısının kontrollü olarak drene edilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

Desu Medical

Standart Defit Small Şantların Basınç Seviyelerine Göre Referans Kodları


DFS-L-PEB
••
DFS-M-PEB
•••
DFS-H-PEB
Defit UltraSmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Düşük BasınçDefit UltraSmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Orta BasınçDefit UltraSmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Yüksek Basınç
Desu Medical

Antibiyotikli Gövdeli Defit Small Şantların Basınç Seviyelerine Göre Referans Kodları


ADFS-L-PEB
••
ADFS-M-PEB
•••
ADFS-H-PEB
Antibiyotikli Defit Ultrasmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Düşük BasınçAntibiyotikli Defit Ultrasmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Orta BasınçAntibiyotikli Defit Ultrasmall Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Yüksek Basınç
Desu Medical

3. Defit Regular (yetişkin) Şantlar [standart gövdeli / antibiyotik kaplı gövdeli]

Defit Regular Silikon şantlar yetişkin hastaların hidrosefali tedavisinde, beyin omurilik sıvısının kontrollü olarak drene edilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

Desu Medical

Standart Defit Regular Şantların Basınç Seviyelerine Göre Referans Kodları


DFR-L-PEB
••
DFR-M-PEB
•••
DFR-H-PEB
Defit Regular Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Düşük BasınçDefit Regular Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Orta BasınçDefit Regular Pediatrik Silikon Şant Güçlü Tabanlı Yüksek Basınç
Desu Medical

Antibiyotikli Gövdeli Defit Regular Şantların Basınç Seviyelerine Göre Referans Kodları


ADFR-L-PEB
••
ADFR-M-PEB
•••
ADFR-H-PEB
Antibiyotikli Defit Regular Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Düşük BasınçAntibiyotikli Defit Regular Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Orta BasınçAntibiyotikli Defit Regular Pediatrik Silikon Şant Güçlü Taban Yüksek Basınç
Desu Medical